Home Over de vzw "Openhartig" Lid worden Contact
Om deze website vlot te kunnen gebruiken heeft u Flash Player 6 of hoger nodig.
Indien u hier niet over beschikt dan kan u deze downloaden via Macromedia.com
"Openhartig" Johan Van der Bracht - auteur Co-auteurs & thema's Bestel nu!

"Openhartig"

Openhartig
Onzekerheid en angst bemoeilijken vaak de voorbereiding en het herstel van een hartoperatie. Uit die ervaring besloot Dr. A. Rocher, hartchirurg, tot de wenselijkheid van een Openhartig patiŽntenboek. Het steunt op ervaringen en bedenkingen van een hartpatiŽnt, en wordt aangevuld met informatie door deskundigen. De Vlaamse HartpatiŽntenvereniging kent de heilzame invloed van communicatie en verleende onmiddelijk haar steun aan het initiatief. Het werk zich 'tot allen die het hart belangrijk vinden'. En wie kan vandaag nog zeggen dat hij daar niet bij hoort?

Johan Van der Bracht is al meer dan dertig jaar met dit onderwerp begaan. Hij onderging tweemaal een hartoperatie. Hij vertelt hoe het begon en komt tot diepgaande besluiten. Bovendien komen de keuzemogelijkheden van de patiŽnt in de verschillende behandelingsmethoden die hem soms worden voorgesteld, ruimschoots aan bod.

Zijn verhaal kan op zichzelf gelezen worden. Voor wie meer technische verklaring wil, zijn er losse artikels zo ingelast dat zij als gespecialiseerde commentaar fungeren. Negenenveertig specialisten, niet alleen cardiochirurgen, ook cardiologen, anesthesisten, radiologen, kinesisten, verpleegkundigen,... leveren elk een specifieke bijdrage ter zake. Met aandacht voor het verleden, een indrukwekkend verslag van het heden en een vorsende blik op de toekomst.

Openhartig is een opmerkelijk overzicht geworden van de huidige stand van zaken in de zorg die de wetenschap wereldwijd aan het hart wijdt. Niet alleen boeiend voor de leek, maar ook nuttig voor al wie er verantwoordelijk bij betrokken is.

Website aangepast op 06/03/2018 HartpatiŽnten vzw Sitemap